Tabo ni ende on ma nian………..manetek ilu bah umbegesa……
cocok ma tu iba naso maramaon

Inong Ku Na Burju
Cipt: Pardamean Sijabat
Voc Duet Sa’Ama

Na Hanciit Do Nian
Di Ho Inong
Panading Ni
Da Amang Parsinuan I
Alai Hu Massit Do Di Ahu
Anak Sasadaon
Paida Ida Ho
Nasai Tarilu Ilu
Sasada Ho Inong
Na Marmudu Muduhon Ahu
Sian Na Menek
Sahat Tu Namagodang Ahu
So Salpu Ganup Borngin
Da Inong
Ia Sojolo Sai
Tumatangis Ho
Dang Hasuhatan Be Ilum
Na Dilage Podoman Mi
Nasai Maraburan
Manangiakkon Ahu
Pos Ma Roham Inang Di Ahu
Anak Na So Maramaon
Panghop Hop Mi
Tung Naso Lupa Ahu Disi
Inang Pangittubu
Inang Da Na Burju
Sai Hu Sumpahon Do Inang
Di Bagasan Rohakku
Pogos Manang Mamora
Ikkon Pasangapon Ku
Ganjang Ma Umur Mi Inang
Paihut Ihut Ahu
Tudia Pe Ahu Lao
Naikkon Boanonku
Inang Pangittubu
Inong Ku Na Burju
Panghophop Mi Di Ahu
Naikkon Ingotong Ku

 

Iklan