** Dekke Nani Ura

Hurang do tabona ito

Dekke nani ura molo so adong andalimanna

Hurang do tabona ito dekke na tinombur

Molo so adong rias nang asom na

Hau na jonok do ito na marsiososan

Dang na boi martopak sambola tangan

Ni lakkahon ma tujolo

Tailihon ma tupudi

Hata na sopisik unang pinaboa boa

Hoo….ai dang tagamon so adong parsalisian

Hoo….ai ido bunga bunga ni parsaripeon

So adong  na tammat hita di bagasan ruma tangga

Sai  lalap na hurang nai do ho ito  hasian

Iklan