** Alani Si  Humisik

Habang ko lali massai timbo

Da habang tusi mali mali

Boan majolo tonakkon

Tu damang nang dohot dainang

Nang dohot to da alogo

Husippon jolo tu daninang

Paboa naso mulak ahu

Sihumisikku do na so ada

Molo hubereng da inang

Sudena si dongan magodang

Mulak mandulo natoras na

Sonang nai parngolu on na

Sugarima  da baoadi badan tu tondi sai maralo

Marlangsa pe nungnga hu ula  saimago laos so tarida

Nungnga sukkot dihinalungun ahu inang

Sukkot dihinadangol i

Soro…..soro ni ari so tarjua inang

Bagian ni da gelleng mon

Somanarita tondimi tu anak parjalang on

Sai tamiangkon ahu inang 2X

Asa tumibu mulak ahu

Iklan