Songon Daoni Dalan Mi

Situmorang Trio

 

Songon daoni dalan mi

Do da amang anakkonku

Daoni  rohami amang

Dukkon marjalang

Borhat sian jolokki

Holip doho amang

Holip sian pamerengan i

Lupa doho laos so marpanarihon i

Hape balik do pakkirimonki amang

Anakkon ku….

Di parsoada hodo doi

Akka na denggan na humemehon i

Dung sahat ho amang

Sahat tu halang ulu i

Lupa doho di sasudena lojakki

Ai dang nah u parbaga manang aha

Soganda holan holong mi

Amang na huparsitta

Nungnga matua daging dang marlaba

Didia do jambarhu naso marnaloja

Horas maho amang

Molo tung I ma roham i

Pasombuonmu ahu

Na sai marsikkor sikkor  i

Dang pola manarita ahu tuho amang….

Iklan