Tung  So Jadi Mandele

Cipt: Jenipar Simanjuntak

By: Trio Satahi

 

Sipata ma hundul ahu

Martuktukkian

Oloma sipata tangis ahu

Disi habunian

Mamikkiri lakkaki

Nasai toktong di paralangan

Susama ponjot ma pikkiranki

Makkirim ahu tibuma dapot parsaulian

Uju di paborhat dainang ahu

Tuparjalangan

Marpulu taon ma lelengna

Ahu diparjalangan on

Na haccit na dangol hutaon do

Sudenai hangalanki

Hualuhon namai

Tu mula jadi nabolon

Rohakki tung so jadi mandele

Alani sitaononki

Sai luluanku doi

Sakkap ni rohakki

Huhut martangian ahu

Iklan