Archive for November, 2010

Lakka So Marhaujungan

Lakka So Marhaujungan

Cipt: Sakkan Sihombing

By: Trio Satahi

Tartukki  simajujung

Tarlalap simalolong

Manetek ilu sopamotoan

Hu ingot lakkaki

Naso marhaujungan

Ue..amang tahe lungun nai

Hubereng tusiamun

Hutailihon tu hambirang

Sude mauli bulung angka dongan

Bohama baoadi lalap di parlalapan

Ue..amang tahe bagianki

Tu dia nama ahu mangalului

Tu ise nama ahu mangalu alu

Sai maos ma matakki

Manatap dmpak ginjang

Ai sian dia do ro tu ahu pangurupion

Oppugn mula jadi nabolon

Asi roham di ahu napogos on

Manatap ho di ahu ale oppugn

Urupi ahu di parngoluankon

Iklan

Tung So Jadi Mandele

Tung  So Jadi Mandele

Cipt: Jenipar Simanjuntak

By: Trio Satahi

 

Sipata ma hundul ahu

Martuktukkian

Oloma sipata tangis ahu

Disi habunian

Mamikkiri lakkaki

Nasai toktong di paralangan

Susama ponjot ma pikkiranki

Makkirim ahu tibuma dapot parsaulian

Uju di paborhat dainang ahu

Tuparjalangan

Marpulu taon ma lelengna

Ahu diparjalangan on

Na haccit na dangol hutaon do

Sudenai hangalanki

Hualuhon namai

Tu mula jadi nabolon

Rohakki tung so jadi mandele

Alani sitaononki

Sai luluanku doi

Sakkap ni rohakki

Huhut martangian ahu