Amang Siadopan

Cipt, Posther Sihotang

Nungnga tung massai leleng amang…

Dung borhat ho amang….tu tano parjalanganmi

Manga lului parngolu ngoluon i..

Anngiat tung adong mamarar gogomi

Asa adong nalao parbodarian i….

Hape onma bulan na palimahon

Somarnarodope amang baritami tu ahu

Ai tung aha do alana da amang

Umbahen so marbarita ho tu boru adion

Pulut nai roham di anakkontaon

Amang….ale amang siadopan…..

Tung…mulak majoho mandulo ahu

Unang unang gabe tarlalap ho

Diluat nadaoi ale amang….

Pikkiri jo amang da gelleng mon

Naso boi dope marhais martuduk on

Pikkiri jo amang siadopan.

Unang holan nasai marsak ahu amang…

Parsonduk bolon mon

Iklan