Di Tipa Utang

Cip : Posther Sihotang

Trio Relasi

Timbo pe doloki ale inang

Ikkon do nakkohanku

Bagas pe laut i ale amang

Ikkng do lange akku

Nang udan haba haba pe inang

Holom maripot ippot inongku

Sude na i inang

Naikkon do lakkahonokku

Alani hapogoson ki

Laos songoni ma ahu ale inang

Di parngoluanki

Naman dior diori ngolu i

Siganup ari i

Soboi dohonokku da inang

Alani losok ni roha

Ai molo so ni ula da inang

Sadarion ai so adong loppaon mar sogot

Amang….

Hubereng tu si amung

Olo mai sai mangapian

Hu bereng tu hambiran

Ilukki sai maraburan

Bohama baoadi sai tongtong di tipa utang

Adong pe na sinari sona sae par bodarian

Amang hassit na i

Amang…

Hape on ma leleng na ahu di tano parrattooan

Soboi dope tarbalos lagu ni damang dainang

Tumagon nama ahu mulak tu taho hatubuan

Adong do pedisi  sattopak na da pargadongan

Amang hassit na i

Iklan