Pegang Gonting  Abang

Dua hali gotilon do nian
Dibagasan si sataoni
Tung so hutagam do, boi hita on inang
Manuhor Honda, lao dalan dalanta
Tung so hutagam do, boi hita on inang
Manuhor Honda bebek, lao dalan dalanta

Pegang gonting abang inang, abang dang pargeok
Pegang gonting abang inang, abang dang pargeok

Tutu maho na malo dainang
Mangholitho di parhepengoni
Naotik I inang, dipahippu ho do
Sangap do au inang, dibahenho
Naotik I inang, dipahippu ho do
Sangap do ahu inang, dibehanko

Pegang gonting abang inang, abang dang pargeok
Pegang gonting abang inang, abang dang pargeok

Solu ni sabulan, mangaliati tao toba
Tutu ma ho inang, tutu ma ho boru ni raja
Ingot do ho inang, di poda ni natua tua
Malo do ho inang, malo do ho manuhut roha

Sude pangalahom, sitiruon do inang
Sude pangalahom, siingoton do inang

Pegang gonting abang inang, abang dang pargeok
Pegang gonting abang inang, abang dang pargeok

Iklan