Tung So Olo Be Ahu Marhamlet

Cip: Posther Sihotang

Unang unang sai robe ho ito

Laho manopot nopot ahu

Ale ito da hasian…

Nungnga hudok tu ho ito

Anggo marhamlet hamlet do

Nungnga dao sia bagas roha

Ai nungnga jora ahu ito

Ai nungnga jora hasian

Da na mardongan dongan i

Hassit massai hassit do da ito

Molo hu haholongi ho

Hape ikkon tinggal hononmu ahu

Tu mangon ma da hasian

Hujua hatami ito

Anggo nalaho pahssit roha

Dang na so olo ahu ito

Dang na so olo hasian

Laho mangunduk hatami

Ai nungnga hu sumpahon

Rohakku da ito da dibagasan

Ai anggo ahu ai anggo ahu

Tung na so olo be marhamlet

Molo di dokkon halah

Ma ahu ale ito na mate rokkap

Boha bahenon I boha bahenon i

Sitaonokku nama i…

Iklan