DAINANG

Dalan na rais, mabukkuk di laosi ho
Loja ho inang di nalao mangula i
So sanga tahe di dai ho nasonang i
Holan lao pature-ture ahu da inang…

Roham tung lambok, nang pe loja ho inang
Ikkon do sonang bahenonku ho nian
So sanga di dai ho loja ni da tangan mi
Hape dang dipaima ho…

Aha ma bahenonku,Diama tarbahen ahu
Mambalos burjumi,Ia dung dapot ahu
Nalao pasonang roham
Hape nunga jumolo ho inang

On do na hudok tu hamu ale dongan
Ingot na torasmu, debatam di tano on
Unang dung mate tortoranmu bakke i
Dang adong be labani

Ahama bahenonku,Dia ma tarbahen ahu
Mambalos burjumi,Inang nauli basa
Inang nauli lagu
Holan dangolnai do bagianmu… 2x

Iklan