Marboru Sileban

By:Trio Satahi

Jangkon ma inong, da parumaen mon
Nang pe boru sileban i
Na gabe rokkaphi
Jangkon ma hami gelleng mon
Si laosi poda i
Asa sai horas, sai gabe hita on
Asa sai horas, sai gabe hita on

Tung pe inongku, tung so tarbahen ahu
Na tinodo ni rohami
Na gabe parumaen mi
Ai parumaenmon do dainang
Na pature-ture hon ahu
Di tano parjalangan i
Di parjalangan di luat si leban i

Nang pe torop akka si solhoti
Soada i na manarihon ahu
Boru si leban ondo inongku
Na sai tong-tong mandulo ahu inang
Di parsahiton, nang di sitaonon i
Di parsorion, nang di sidangolon i

Iklan