Dang Disi Beho
Robert Marbun


Nungnga Makkolom Ari
Di Nasahat Ahu Tu Huta Mi
Sae Manetek Udan I
Maninggan Dagin Hi
Hulului Maho Disi
Dang Jumpang Ahu
Alogo Pe Mangullus
Angka Dekdek Bulung Bulung I
Songon Na Mandok Tu Ahu
Naso Disi Beho
Dompak Dia Do Nuaeng
I Nganan Mi
Di Tonga Tonga Ni Udan I
Hu Dalani Huta I Ito
Sai Huhut Marangan Angan Ahu
Halilum Di Mataki Ho..
Sihol Hi Pe Gabe Arsak
Dang Pajumpang Dohot Ho Ho..
Huta I Pe Tamba Lungun
Dang Disi Beho Ito…

Iklan