Songon Na Mali Ali
Cip: Poster Sihotang

Amang…hurippu do anakkon hu
Nagabe boi ho amang
Laho pasonang rohan i ahu inang mon
Dung dapot ngolu ho amang
Ditano parjalangan mi
Laos gabe lupa ho tu ahu
Amang Aut na huboto anakkon hu
Manang na boha nauju i
Lojakku na marmudu mudu ho amang
Maradu hutaotton do marbaju na mardukkap i
Holan pasari sari ho
Hape Alani sihol do amang
Siholhu na margelleng i
Umbahen na rope ahu inang mon
Mandulo ho tu ratto mi
Mangalap alap roha ma ahu hape
Di jabu na pinukka mi
Soholan hobe na tois tu ahu
Nga dohot parumaen ki
Mangalap alap ilu ma ahu amang
Da sian parjalangan mon amang
So ala ni leleng na be
Ngolu ni ahu inang mon
Di hasiangan on.

Iklan