10 Ari 10 Borngin
Cip:Liong.P.Tambunan

Tangkas doi ito dibotoho
Boha parrohaonku sian najolo
Ai dang gulut diarta hasian
Manang na gulut rirupa
Holan holong niroham do da ito
Unang muba unang mose
Hape dinaso panagamanki
Di dokkon ho tu ahu marhata gabe
Muranai hape diho ito
Mangoes parjanjian
Ari logo sataon da hasian
Mago di udan sadari
Sappulu ari , sappulu borngin
Ho marsirang
Sai ro tujolokki
Ai dang tarjalo ahu dope ito
Hata gabe sian ho,dahasian
Ai tung massai hassit
Pambahenan mon tu sibaoadion
Laos dongan sapodoman ki do da ito
Na gabe ripemi

Iklan